Een duurzaam Pekela maak je samen...

Pekela Duurzaam is een coöperatieve vereniging die bestaat uit leden. Het bestuur vergadert maandelijks.  Minimaal een keer per jaar houdt het bestuur een algemene ledenvergadering. Daar kunnen alle leden meebeslissen over de projecten en de besteding van de inkomsten.

Bestuur

Coen Oosterveld

Voorzitter 

Jan van Greven

Geboren in 1946 in Breda en woont sinds 1972 in Oude Pekela. Studie sociologie aan de rijksuniversiteit in Groningen. Werkzaam geweest als directielid in de Volwasseneneducatie in Oost-Groningen. Van 1994 tot 2006 wethouder van de gemeente Pekela voor GroenLinks. Voorzitter van Duurzaam Pekela met als belangrijkste missie mensen enthousiast maken voor een duurzame toekomst en daar samen werk van maken.

Verantwoordelijk voor externe contacten en projecten o.a. actie zonnepanelen

Geboren in 1948 te Oude Pekela. Na opleiding tot timmerman en                 Kader Opleiding Bouwbedrijf altijd werkzaam geweest in bouw gerelateerde bedrijven. Ook actief voor Buurkracht Oude Pekela-Noord.

Jacob Siepel

Geboren in 1956, woont in Boven Pekela. Actief in werkgroep Boven Pekela Energieneutraal en voor Manegevereniging NIOP. Werkzaam bij installateur.

Anja Kluiter

Woont in Oude Pekela en is er in 1967 geboren. Werkt als directeur van een woningcorporatie. Is graag in de natuur en houdt van wandelen. Is lid geworden van Pekela Duurzaam omdat ze een groot voorstander is dat verduurzaming komt vanuit lokale initiatieven, dicht bij de mensen. Ze vindt het belangrijk dat bewoners van Pekela kunnen meedenken, meebeslissen en mede-eigenaar worden van energiebronnen in hun directe woonomgeving. 

Paul Inklaar

Penningmeester

Geboren in 1951. Woont in Oude Pekela sinds 1977. Werkt als leraar Schei- en Natuurkunde.

Verantwoordelijk voor de financiën.

Inge Dekker

Geboren in Vleuten-De Meern (1968) en sinds 2014 woonachtig aan het Bronsveen. Na o.a. studie geschiedenis onder meer werkzaam als journalist en projectcoördinator. Ook tuinontwerper. Bureau voor landschaps- en erfgoedprojecten. Maak sport van hergebruik en upcyclen, wereld beetje mooier maken door zelf te creëren. Webmaster voor Pekela Duurzaam.

Geschiedenis

Na een tweetal succesvolle zonnepanelen-acties in de gemeente Pekela leek de tijd in september 2013 rijp om de initiatiefgroep Pekela Duurzaam in het leven te roepen. Het initiatief hiertoe werd genomen door Coen Oosterveld van GroenLinks. 

Eind 2013 werd de coöperatie opgericht, met inmiddels 20 leden. Naast de zonnepanelenacties die we in samenwerking met lokale installateurs aanbieden, houden wij duurzaamheids-markten en zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om duurzame energie bereikbaar te maken voor alle Pekelders.

Onze missie

Pekela Duurzaam wil met concrete lokale acties bijdragen aan een beter milieu. Door overschakeling op duurzame energie en milieuvriendelijke alternatieven willen wij Pekela elke dag iets duurzamer maken.

Dit doen we door onze motivatie, creativiteit, inspiratie, kracht en middelen maximaal in te zetten ten gunste van duurzame energie, een schoon milieu waarin mens, natuur en dier in harmonie kunnen bestaan.

Correspondentieadres: Burg. Van Weringstraat 4 9665 GS Oude Pekela

KvK: 59225548

NL77 TRIO 0390 4732 19