January 11, 2018

De coöperatie Pekela Duurzaam nodigt u van harte uit om de officiële in gebruik name van het zonnedak voor verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Pekela bij te wonen.

Wij zijn er trots op dat we met dit unieke project de deelnemende verenigingen de...

June 27, 2016

Op de schutsemarkt van 11 juni jongstleden konden bezoekers bij de stand van Pekela Duurzaam online de 'Quick energyscan' van energieloket Pekela invullen. Zij kregen daarmee niet alleen een gratis energieadvies thuisgestuurd, maar maakten ook kans op een energiebespaa...

June 8, 2016

Het verhaal van Boven Pekela: op weg naar het energieneutraal maken van dorpshuis 'de Riggel'

Een GrEkVideoproduktie door Jan Schoen, Sietske Schoen en Harm-Jan Prins.

GrEK laat hiermee zien hoe coöperaties in Groningen aan de energietransitie werken. In Boven Pekela fil...

February 25, 2016

Aanwezig: 16 leden

1. Opening

Voorzitter Coen Oosterveld opent om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering en wenst iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling agenda en mededelingen

De agenda wordt toegelicht en vastgesteld.

De voorzitter deelt mee dat het bestuur een mondeli...

September 12, 2015

Pekela Duurzaam had op de opamarkt twee primeurs. Niet alleen gaven we zoals altijd uitgebreide informatie over energiebesparen en zonnepanelen, we hadden ook het presentatiemateriaal van de Pekelder ondernemers in onze stand en de eerste oogst van de hennepthee van Du...

September 12, 2015

Sinds begin juli is er het energieloket Groningen.

Ook de gemeente pekela heeft dit loket op haar site.

Je kunt er een quickscan van je huis laten maken en advies opvragen over jouw situatie en daarna folders en offertes opvragen.

Je kunt de quickscan zien als een soort e...

August 12, 2015

 Op Zaterdag 12 september 2015 staat Pekela Duurzaam weer op de gezelligste jaarmarkt van het Noorden. Duizenden mensen zullen deze markt weer bezoeken. Op deze markt zullen ruim 150 standhouders aanwezig zijn. We geven voorlichting over ons eigen energiebedrijf Noorde...

February 28, 2015

Op zaterdag 18 april houden wij weer onze duurzaamheidsmarkt in winkelcentrum de Helling in Oude Pekela. Wij blijven bescheiden, maar hopen dit jaar met weer wat meer stands aanwezig te zijn. Heb je een aktiviteit, waarvan je vind dat die zeker niet mag ontbreken? Mail...

October 29, 2014

De agenda voor de algemene  ledenvergadering op 6 november om 19.30 uur in De Kiepe ziet er als volgt uit:

: Opening algemene ledenvergadering door de voorzitter

  • : Vaststellen huishoudelijk reglement

  • : Voorstellen kandidaten en verkiezing bestuur

20.00   : Toe...

September 2, 2014

 

De Groninger Energiepremie is verlengd tot 1 april 2015.

Bovendien wordt de regeling verruimd. Tot 1 september kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor energiebesparing als ze drie of vier maatregelen uitvoeren.

Na 1 september kunnen zij ook subsidie krijgen voor ee...

Please reload

Correspondentieadres: Burg. Van Weringstraat 4 9665 GS Oude Pekela

KvK: 59225548

NL77 TRIO 0390 4732 19