Proeftuin Boven Pekela Aardgasvrij

In juni 2018 heeft onze werkgroep Boven Pekela Energieneutraal in samenwerking met de gemeente Pekela en diverse partners een aanvraag ingediend voor het subsidieprogramma Proeftuin Aardgasvrije wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties. Doel is ervaring op te doen met alternatieven voor aardgas.

Het ingediende uitvoeringsplan maakt het mogelijk om ruim 600 woningen in Boven Pekela en de Doorsneebuurt aardgasvrij te maken door gebruik van warmtepompen en de vervanging van aardgas door lokaal geproduceerd groengas uit o.a. rioolslib. Het aanwezige aardgasnet wordt benut om de huizen te voorzien van dit gas, zodat kapitaalvernietiging voorkomen wordt.

Het Ministerie besluit uiterlijk 1 oktober of dit project gehonoreerd wordt.