Agenda ALV 6 nov.

hamer.jpg
De agenda voor de algemene ledenvergadering op 6 november om 19.30 uur in De Kiepe ziet er als volgt uit:

: Opening algemene ledenvergadering door de voorzitter

  • : Vaststellen huishoudelijk reglement

  • : Voorstellen kandidaten en verkiezing bestuur

20.00 : Toelichting en vaststellen jaarprogramma 2015

20.20 : Pauze

20.30 : Inleiding Frans Stokman, mede-oprichter Grunneger Power

21.10 : Ruimte voor discussie en het stellen van vragen

22.00 : Afsluiting met een hapje en een drankje.

* Klik hier voor de conceptversie van het huishoudelijk reglement

* Klik hier voor het jaarprogramma 2015

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square