Nieuwe website Pekela geeft gas

Het project Pekela geeft gas heeft een nieuwe website: pekelageeftgas.nl

Via deze website kunnen inwoners van Boven Pekela gemakkelijk informatie vinden over het project. Pekela geeft gas richt zich op het aardgasvrij maken van Boven Pekela.

Download hier het persbericht over de nieuwe website.

Verhoging subsidiebedragen Energiebesparing eigen Huis (SEEH)

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de subsidie voor energiebesparende maatregelen verhoogd met 10% tot ongeveer 30% van de investering. Het ministerie wil in coronatijd eigenaren extra stimuleren om nu maatregelen te treffen en daar niet mee te wachten. Het is een tijdelijke maatregel die geldt tussen 1 juni en 31 december 2020

 

Deze subsidieregeling is bedoeld voor woningeigenaren die minimaal 2 energiebesparende maatregelen willen treffen in hun eigen woning b.v. spouwmuurisolatie en dakisolatie of vloerisolatie en HR++ dubbelglas.  Dat is dus nu financieel extra interessant!

Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner
  • U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.

  • U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).

  • De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.

  • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.

  • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.

  • De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.

  • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt.

  • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).

  • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

  • Uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de gestelde minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype. U vindt deze voorwaarden op de pagina: Energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH eigenaar én bewoner.

 

De uitvoerder van de isolatiemaatregelen adviseert over de beste keuzes en ontzorgt de woningeigenaar bij de uitvoering . Kijk ook op het Energieloket Groningen: www.energieloket-groningen.nl/gemeente/pekela

 

Let op: uw aanvraag dient u niet in via Pekela Duurzaam, maar via de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, regeling SEEH)

Stap over op

Energie VanOns en

steun Pekela Duurzaam

Pekela Duurzaam pleit voor concreet plan verduurzaming woningen in zienswijze op gemeentelijke Concept Woonvisie 2019-2023

Pekela Duurzaam heeft op 16 mei een zienswijze ingediend op de Concept Woonvisie van de gemeente Pekela. In de zienswijze vragen wij duurzaamheid als apart thema op te nemen in de woonvisie en om het formuleren van een korte en lange termijn ambitie voor verduurzaming van de woningen. Omdat in Pekela 70 procent van de woningen in particulier bezit is vragen wij de gemeente een concreet plan te maken voor ontzorging van particuliere eigenaren bij isolatie en verduurzaming en dit te verbinden met het project Boven Pekela Aardgasvrij.

De conceptvisie wordt nog besproken in een volgende gemeenteraad.

U vindt de zienswijze van Pekela Duurzaam hier.

Voor de concept woonvisie verwijzen wij u naar de gemeente Pekela.

Stap over op lokale groene energie

Energie VanOns is ons eigen noordelijke energiebedrijf en is meer dan ‘gewone’ groene energie. Onze stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties, die zelf besluiten hoe ze dat doen. De winst die we maken, geven we terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns geeft ook Pekela extra energie met stroom van het zonnedak op sporthal De Spil in Nieuwe Pekela.

Subsidies voor warmtepomp, zonneboilers, pelletkachels

Tot 2021 kunnen particulieren en bedrijven nog subsidie aanvragen via de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie). Voor pelletkachels begint de subsidie vanaf € 500,-.  Afhankelijk van het type ligt de subsidie voor zonneboilers globaal tussen de €750,- en € 2000,-.  Voor warmtepompen is de subsidie afhankelijk van het soort apparaat, een hybride warmtepomp of een volledig elektrische warmtepomp. De bedragen liggen tussen de €1.100 en € 2.500.

Met een hybride warmtepomp, waarbij in de winter nog bijgestookt kan worden met de CV-ketel, kan het gasverbruik met de helft of meer teruggebracht worden. Daar staat wel hogere elektriciteitskosten tegenover, maar dan nog is een aanzienlijke besparing te realiseren. Met de aanschaf van zonnepanelen, is dat voordeel nog groter. 

Meer info over de ISDE-regeling.

Terugvragen BTW bij aanschaf zonnepanelen

BTW-teruggave bij aanschaf van zonnepanelen is nog steeds mogelijk, ook voor panelen die vóór juli 2013 zijn aangeschaft. Voor meer info over deze regeling klik hier.

 .

Correspondentieadres: Burg. Van Weringstraat 4 9665 GS Oude Pekela

KvK: 59225548

NL77 TRIO 0390 4732 19