Energie van Ons opnieuw groenste energieleverancier

Mede dankzij onze Pekelder zonnestroom van Sporthal De Spil is de noordelijke cooperatieve energieleverancier Energie VanOns weer beoordeeld als groenste energieleverancier. Dus stap over en steun het werk van Pekela Duurzaam.

 

ALV in de Binding:

maandag 11 november, 20.00 uur

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 11 november om 20.00 uur in MFC De Binding in Oude Pekela.

De vergaderstukken kunt u hier deels downloaden en ter plekke zal o.a. de financiële afrekening worden toegevoegd

Agenda

Jaarverslag 2018/2019

Jaarprogramma 2020

 

 

Informatieavonden 3 en 11 september: Zonnepark Pekela, van en voor Pekelders

‘Samen met en voor de Pekelder bevolking een zonnepark ontwikkelen’. Onder dit motto willen de initiatiefnemers duurzaam opgewekte zonnestroom voor alle inwoners van Pekela bereikbaar maken. De initiatiefnemers zijn: de lokale partijen Schoorlemmer Landbouw BV, Dun Agro en Coöperatie Pekela Duurzaam ondersteund door Bronnen VanOns, Windunie en Solar Proactive. Op 3 en 11 september organiseren zij informatieavonden over de participatiemogelijkheden, vragen en wensen van omwonenden. Locatie: Restaurant Pekelahof, inloop vanaf 19 uur, programma 19.30 -21.30 uur.

Download hier de poster of het persbericht voor meer informatie.

Pekela Duurzaam pleit voor concreet plan verduurzaming woningen in zienswijze op gemeentelijke Concept Woonvisie 2019-2023

Pekela Duurzaam heeft op 16 mei een zienswijze ingediend op de Concept Woonvisie van de gemeente Pekela. In de zienswijze vragen wij duurzaamheid als apart thema op te nemen in de woonvisie en om het formuleren van een korte en lange termijn ambitie voor verduurzaming van de woningen. Omdat in Pekela 70 procent van de woningen in particulier bezit is vragen wij de gemeente een concreet plan te maken voor ontzorging van particuliere eigenaren bij isolatie en verduurzaming en dit te verbinden met het project Boven Pekela Aardgasvrij.

De conceptvisie wordt nog besproken in een volgende gemeenteraad.

U vindt de zienswijze van Pekela Duurzaam hier.

Voor de concept woonvisie verwijzen wij u naar de gemeente Pekela.

Actie met warmtebeeldcamera

 

 

 

In december zijn Buurkracht Oude Pekela-Noord en Pekela Duurzaam op pad geweest met een warmtecamera om bewoners te helpen met isoleren. Beschikbaar gesteld door Buurkracht, meet deze camera met infrarood op welke plekken een huis aan de buitenzijde warmte lekt. Zo kunnen bewoners een beter beeld krijgen waar isolatie het meeste winst op kan leveren. 

In de eerste helft van de maand werd deze service gratis verleend aan bewoners in Oude Pekela noord en aan het Bronsveen. In het kader van het project Boven Pekela Aardgasvrij werd de camera vervolgens gebruikt om de situatie daar van een aantal woningen voor het eerste 'pilotproject in kaart te brengen.

Een tip die naar voren kwam uit deze actie is het aanbrengen van radiatorfolie achter de c.v.radiatoren. Dit is gemakkelijk verkrijgbaar bij de bouwmarkt en voorkomt het weglekken van warmte via de buitenmuur.

Stap over op

Energie VanOns en

steun Pekela Duurzaam

Stap over op lokale groene energie

Energie VanOns is ons eigen noordelijke energiebedrijf en is meer dan ‘gewone’ groene energie. Onze stroom wordt lokaal opgewekt door al bijna honderd energiecoöperaties, die zelf besluiten hoe ze dat doen. De winst die we maken, geven we terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns geeft ook Pekela extra energie met stroom van het zonnedak op sporthal De Spil in Nieuwe Pekela.

Subsidies voor warmtepomp, zonneboilers, pelletkachels

Tot 2021 kunnen particulieren en bedrijven nog subsidie aanvragen via de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie). Voor pelletkachels begint de subsidie vanaf € 500,-.  Afhankelijk van het type ligt de subsidie voor zonneboilers globaal tussen de €750,- en € 2000,-.  Voor warmtepompen is de subsidie afhankelijk van het soort apparaat, een hybride warmtepomp of een volledig elektrische warmtepomp. De bedragen liggen tussen de €1.100 en € 2.500.

Met een hybride warmtepomp, waarbij in de winter nog bijgestookt kan worden met de CV-ketel, kan het gasverbruik met de helft of meer teruggebracht worden. Daar staat wel hogere elektriciteitskosten tegenover, maar dan nog is een aanzienlijke besparing te realiseren. Met de aanschaf van zonnepanelen, is dat voordeel nog groter. 

Meer info over de ISDE-regeling.

Terugvragen BTW bij aanschaf zonnepanelen

BTW-teruggave bij aanschaf van zonnepanelen is nog steeds mogelijk, ook voor panelen die vóór juli 2013 zijn aangeschaft. Voor meer info over deze regeling klik hier.

 .

Correspondentieadres: Burg. Van Weringstraat 4 9665 GS Oude Pekela

KvK: 59225548

NL77 TRIO 0390 4732 19