Project Pekela Geeft Gas

Het doel van dit project is om maximaal 600 woningen met behulp van kierdichting, een warmtepomp, zonnepanelen en groengas aardgas vrij te maken. Het initiatief werd genomen door Pekela Duurzaam en de werkgroep van bewoners in Boven Pekela. Ondersteuning werd verleend door de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) . Het projectgebied loopt van Boven Pekela, Doorsneebuurt tot aan de Ommelander brug in Nieuwe Pekela. Het eerste succes was het energieneutraal maken van het dorpshuis “de Riggel” samen met het bestuur van het dorpshuis, door isolatiemaatregelen, de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen eind 2017.

Het project “Pekela Geeft Gas”, past in het beleid van de gemeente Pekela om Pekela energieneutraal te maken. Het project kan rekenen op steun van de gemeenteraad. De gemeente Pekela is vertegenwoordigd in de werkgroep en de Stuurgroep

“Pekela Geeft Gas” werd met nog 27 projecten uit het hele land door Binnenlandse zaken uitgekozen als proeftuin Aardgas vrije wijken. De subsidie daarvoor werd aangevraagd door de gemeente Pekela met als resultaat een bijdrage van ruim 4 miljoen euro. Ruim de helft van die bijdrage is bestemd voor de bouw van een groengasfabriek en het andere gedeelte wordt als bijdrage uitgekeerd aan de bewoners die deelnemen. Met andere beschikbare subsidies wordt het voor de bewoners financieel mogelijk gemaakt om zonder verhoging van de woonlasten de eigen woning aardgasvrij te maken.

De werkgroep van bewoners heeft een belangrijke stem in de uitvoering van het project en is met name actief in de contacten met de bewoners. Elke bewoner die belangstelling heeft kan kosteloos een maatwerkadvies krijgen dat uitgebracht wordt door een onafhankelijk energie adviesbureau.

Op de website van Pekela geeft gas staat in heldere stappen uitgelegd wat het project behelst, en hoe men mee kan doen.