Coöperatie Pekela Duurzaam is een coöperatieve vereniging die in 2013 is opgericht. Inmiddels telt Pekela Duurzaam 29 leden. De leden van Pekela Duurzaam zijn woonachtig in de gemeente Pekela. Zij dragen op vrijwillige basis hun kennis en energie bij aan concrete acties waarmee Pekelders hun woon- en leefomgeving een stukje duurzamer kunnen maken.

 

De hoofdactiviteit van Pekela Duurzaam is het energieneutraal maken van Pekela en het stimuleren van duurzaam gedrag bij de bewoners en de gemeente. Hier worden projecten voor ingezet.