Zonnepark Pekela

Aan de Raadhuisweg wordt een zonnepark gerealiseerd van ca. 70 hectare. Pekela Duurzaam is in een vroeg stadium betrokken bij dit park, om hier ook een coöperatief gedeelte te realiseren. De energie-opbrengsten uit dit gedeelte moeten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en het eigendom is niet in handen van onbekende investeerders, maar van de gemeenschap zelf.

Bij de ontwikkeling van het park zijn twee ontwikkelaars betrokken. Solar Pro Active en Windunie. Het gedeelte van 23 hectare direct grenzend aan de N 367 wordt gerealiseerd door Windunie. Het eigendom van dit deel ligt bij Schoorlemmer Landbouw (70 %) en Pekela Duurzaam/Bronnen van Ons (30%, ca. 11.000 panelen). De coöperatieve ontwikkelaar Bronnen van Ons zorgt ervoor dat Pekela Duurzaam geen financiële risico’s loopt en dat het lokale eigendom kan worden behouden.

Bij de inrichting van het park wordt veel aandacht besteed aan goede landschappelijke inpassing. Hiermee ontstaan ook betere recreatieve mogelijkheden voor het dorp, zoals wandelommetjes en fietspaden in het groen. Pekela Duurzaam is nauw betrokken bij deze invulling en betrekt via werkgroepsessies bewoners en ondernemers bij de inrichting van het park. Ook kunnen bewoners meedenken over hoe de opbrengsten van het park ten goede kunnen komen aan alle Pekelders.

Wilt u graag mee denken? Geef dat dan door aan info@pekeladuurzaam.nl

Of telefonisch C. Oosterveld: 06 46096359