Meer schone energie, minder asbest

Pekela Duurzaam aan de slag met SamenZONderAsbest-project van ECoop

Pekela Duurzaam gaat onder begeleiding van ECoop een SamenZONderAsbest-project aan. Met als doel: een collectief en asbestvrij zonnedak waar inwoners van Pekela aan mee kunnen doen en kunnen genieten van de energieopbrengsten. Door deel te nemen aan het project kunnen bewoners uit Pekela genieten van de voordelen van zonne-energie zonder zonnepanelen op het eigen dak.

Voor meer informatie over dit project, klikt u hier.

 

Financiële tegemoetkoming met Postcoderoossubsidie

De eerste projectschetsen en exploitatiemogelijkheden met behulp van de Postcoderoossubsidie zijn inmiddels inzichtelijk gemaakt. Dankzij deze subsidieregeling kunnen inwoners zich met een financiële tegemoetkoming in coöperatief verband organiseren en gezamenlijk lokale energie opwekprojecten tot stand brengen. De coöperatie Pekela Duurzaam neemt in dit project het voortouw. Over hoe en onder welke voorwaarden precies deel te nemen leest u hier

De provincies Groningen en Friesland ondersteunen de SamenZONderAsbest-projecten van ECoop. Eigenaren van grote asbestdaken met interesse kunnen zich melden via samenzonderasbest.nl.

Project ‘Pekela geeft Gas’

Deelnemers aan het project Pekela Geeft Gas, die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen plaatsen, hebben nu de mogelijkheid door deel te nemen aan het collectieve zonnedak toch zon energie op te wekken.

En door zijn dak beschikbaar te stellen, draagt de dakeigenaar bij het verminderen van het aardgasverbruik in het projectgebied en realiseert hij een asbestvrij dak.

Over ECoop

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij asbest van daken met een minimale omvang van 350m2 wordt verwijderd en zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van. ECoop maakt deel uit van de landelijke Stichting Buurkracht.

Voor informatie neem contact op met C. Oosterveld e-mail: coosterveld@home.nl