Bezoek Groen Links Statenfractie

Datum: 14-3-2023

Een delegatie van de GroenLinks provinciale statenfractie in Groningen heeft eind februari een werkbezoek gebracht aan duurzame projecten in Pekela.

De start van het bezoek vond plaats in dorpshuis de Riggel in Boven Pekela. Ester Boekholt vrijwilliger in De Riggel en lid van de projectgroep Pekela geeft Gas gaf een schets wat er tot nu toe bereikt is. De statenleden konden hier kennis maken met een dorpshuis dat door een enthousiaste werkgroep energie neutraal is gemaakt en nu een voorbeeld is voor andere dorpshuizen. Ook het project Pekela geeft Gas in het kader van aardgasvrije wijken heeft er toe geleid dat een toenemend aantal huishoudens in Boven Pekela en de Doorsneebuurt zonnepanelen en een warmtepomp hebben aangeschaft en zelf ook de woning gaan isoleren. Ondanks de coronacrisis en de vaak lange wachttijden voor de aanleg van een warmtepomp is de belangstelling nog steeds groot. Voorbeeld daarvan zijn de altijd druk bezochte bewonersavonden.

Paul Inklaar, bestuurslid van Pekela Duurzaam, benadrukte dat sinds de oprichting van Pekela Duurzaam bijna 10 jaar geleden, steeds meer mensen in Pekela bezig zijn met verduurzaming van de woning. Ook de collectieve zonnedaken voor verenigingen en inwoners van Pekela konden op grote belangstelling rekenen. Dat geldt zowel voor het zonnedak op de Spil voor verenigingen als het collectieve dak in Boven Pekela dat in 2022 werd gerealiseerd. De coöperatie Pekela Duurzaam, mede initiatiefnemer van het zonnepark Schoorlemmer/Pekela Duurzaam in Oude Pekela, heeft er voor gezorgd dat een belangrijk deel van de revenuen weer beschikbaar komen voor de Pekelder bevolking. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding bij het zonnepark . Albert de Hoop, directeur van het zonnepark gaf daarbij een toelichting over de totstandkoming van het park en de wijze waarop de inwoners van Pekela vanaf het begin bij werden betrokken met als resultaat dat er geen enkel bezwaarschrift tegen het park is ingediend. Dat werd mede veroorzaakt doordat er ook veel aandacht is besteed aan de landschappelijke inpassing. Tot slot kon hij meedelen dat het park begin maart in productie zou gaan. Het werkbezoek werd zeer gewaardeerd door de aanwezige statenleden.