Nieuwsbrief Pekela Duurzaam december 2022

Datum: 9-4-2024

Beste leden en belangstellenden,                          

In deze laatste nieuwsbrief van 2022 wenst het bestuur iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe. Met veel opwek van duurzame energie en nieuwe initiatieven voor een duurzaam Pekela.

In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2023 

___________________________________________________________________________

Gas en elektra voor velen onbetaalbaar, prijsplafond helpt

Met de oorlog in Oekraine en de torenhoge inflatie zijn ook de energieprijzen geëxplodeerd. Onder stoom en kokend water is er een prijsplafond voor gas en stroom in het leven geroepen voor 2023. Met een vaste prijs voor gas van 1200 kuub per jaar van € 1.45 en 2900 kWh voor de prijs van €0.40 per kWh. Het prijsplafond zal niet voor iedereen hetzelfde uitpakken. Heb je bv een slecht geisoleerde woning, dan kom je al gauw boven het prijsplafond uit en ga je daarvoor de veel duurdere commerciële prijs betalen. Als je jaarrekening niet per 1 januari ingaat, maar ergens halverwege 2023, dan kun je in het eerste deel opgebouwd overschot niet meenemen naar de rest van het jaar, waardoor je minder gebruik kunt maken van het plafond over het hele jaar. Zo zijn er verschillende situaties waar nog onduidelijk is hoe dat uitpakt. In januari zullen we daar verder op in gaan.  

Besparen en isoleren is in ieder geval belangrijk om te doen om zodoende het energieverbruik te drukken!!

___________________________________________________________________________

Bespaarcoach in Pekela helpt energie te besparen

Maak vooral gebruik van de bespaarcoaches die in de gemeente Pekela actief zijn voor eigenaren van woningen en huurders van o.a. woningbouwcorporatie Acantus. Het advies  is gratis en helpt te besparen.

Voor woning eigenaren: Kijk op: www.jouwbespaarcoach.com

Voor huurders : Kijk op: www.acantus.nl/slimbesparen/

Stand op jaarmarkt 10 september in Oude Pekela

Samen met de bespaarcoaches is op de jaarmarkt informatie verstrekt over de mogelijkheden van besparen en konden afspraken gemaakt worden met de bespaarcoaches. Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt.

___________________________________________________________________________

Energie van Ons levert stroom van het Pekela zonnepark.  Energie Van Ons, de energieleverancier van de coöperaties van het Noorden, levert aan haar klanten gegarandeerd groene stroom en gecompenseerd gas. De groene stroom uit Pekela komt van ons  zonnedak van de Spil en het zonnedak Keetels in Boven Pekela.  Daar komt in het komend voorjaar ook de stroom van ons zonnepark in Oude Pekela bij dat de komende maanden in productie zal gaan.

www.energievanons.org  

­­­___________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­Zonnedak Boven Pekela (Keetels) levert extra veel op!

Het zonnedak Keetels in in Boven Pekela dat vanaf de zomer volop in bedrijf is levert door de mooie zomer en de sterk gestegen elektriciteitsprijzen veel meer op dan geschat. Dat betekent dat de Algemene LedenVergadering in oktober heeft besloten een deel van de lening van de provincie af te lossen en de 20 mensen die geïnvesteerd hebben in het zonnedak over het hele jaar 2022 de afgesproken 4% vergoeding uit te keren. Bovendien betekent dit dat er ruimte komt om komend jaar meer te investeren in nieuwe projecten. Dit geldt in principe ook voor het zonnedak op de Spil in Nieuwe Pekela.___________________________________________________________________________

Zonnepark Schoorlemmer/Pekela Duurzaam in productie

Begin 2023 zal het zonnepark Schoorlemmer/Pekela Duurzaam daadwerkelijk in productie gaan. Na het planten van duizenden struiken en de aanleg van een wandelpad om het zonnepark wedren vervolgens de zonnepanelen geplaatst.Pekela Duurzaam neemt daar in deel voor zo,n 12.500 zonnepanelen. Ook de transformatoren worden  geplaatst , waarna het testen kan beginnen.

Door de vele struiken en bomen om het zonnepark en de verbinding via paden met het emergobos, is het een voorbeeld hoe een zonnepark in de omgeving ingepast kan worden.

Kijk voor meer informatie op de website: www.pekelazonnepark.nl

 

Leerlingen basisscholen planten zonnebloemen bij Zonnepark in Oude Pekela

Met medewerking van de vijf basisscholen in Oude Pekela zijn in mei door leerlingen zonnenbloemen geplant bij Het zonnepark. Deze educatieve activiteit waarbij leerlingen kennis konden maken met het zonnepark en zonne energie werd verzorgd door Pekela Duurzaam in samenwerking met Sight Landscaping en de betreffende leerkrachten van de scholen. Door de leerlingen werd enthousiast meegedaan aan deze aktiviteit

De leerlingen die de hoogste zonnebloem per klas hadden en leerlingen die meededen aan de tekenwedstrijd kregen een presentje overhandigd.

___________________________________________________________________________

Proeftuin Pekela geeft Gas verbetert subsidie mogelijkheden voor bewoners

Bewoners in het proeftuin gebied in Boven Pekela en Doorsneebuurt kunnen gebruikmaken van ruimere subsidiemogelijkheden voor het aanschaffen van een warmtepomp en isolatiemogelijkheden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners om meer maatwerk te kunnen bieden. Op een druk bezochte bewonersavond in september werden de mogelijkheden verder toegelicht.  Het project in Boven Pekela en de Doorsneebuurt aardgasvrij is nu uiterst actueel en geeft de bewoners de kans om van het dure aardgas af te komen.

Voor meer informatie zie ook de website van Pekela Geeft Gas:  www.pekelageeftgas.nl                                  

___________________________________________________________________________

Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2022 geeft akkoord voor besteding gelden zonnedaken.

Op de algemene ledenvergadering werd de besteding van de opbrengsten van de beide zonnedaken: de Spil in Nieuwe Pekela en zonnedak Keetels in Boven Pekela besproken.

Met algemene stemmen werd besloten om zowel voor de Spil als Keetels een belangrijk deel van de lening van de provincie vervroegd af te lossen. Daarmee ruimte creërend voor de komende jaren om meer geld te kunnen besteden aan andere duurzame projecten.

Tegelijkertijd werd vastgelegd dat voor de deelnemers aan beide zonnedaken maatregelen worden getroffen om de inkomsten voor de deelnemers ook in de toekomst zo goed mogelijk veilig te stellen

Voor de deelnemers aan het zonnedak Keetels is de afgesproken 4% rente over het hele jaar 2022 uitgekeerd wordt en voor de deelnemende verenigingen bij het project van de Spil is in de vergadering vastgelegd dat voor het jaar 2023 de bijdrage van de verenigingen naar beneden kan worden aangepast of mogelijk kan verdwijnen. Daarmee kunnen de inkomsten voor de verenigingen uit het zonnedak gewaarborgd blijven.

Bovendien zal ook het komend jaar gezocht worden naar nieuwe geschikte daken voor zonneprojecten.