Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: 16-4-2024

Deze Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Pekela Duurzaam zal zijn 

  - Op maandag 22 april 2024
  - In “De Binding”, Sportlaan 4 te Oude Pekela.
  - Aanvang: 20.00 uur
  - Inloop vanaf 19.45 uur.


Beste leden en belangstellenden. Hierbij nodigen we u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Pekela Duurzaam.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april en 18 december 2022
4. Jaarverslag 2023
5. Het zonnepark in Oude Pekela en de samenwerking met onze ontwikkelaar “Bronnen van Ons”
6. Onze zonnedaken “de Spil” en “Keetels”
7. De samenwerking van Pekela Duurzaam met het project “Pekela geeft Gas”
8. Verslag kascontrolecommissie en décharge bestuur; verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
9. Vaststelling financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024 (toelichting Paul Inklaar)
10.Bestuursverkiezing: Tot aanvang van de vergadering kunnen kandidaten zich melden bij het bestuur. Er zijn twee vacatures. Het bestuur draagt Dunja Groote voor als bestuurslid.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de energietransitie in onze gemeente neem dan contact op met het bestuur : info@pekeladuurzaam.nl of tel: 06 46096359
11. Rondvraag
12. Sluiting


Afsluiting met een hapje en een drankje.